Anasayfa » HABERLER » Zorunlu mühendis sayısı 30’a düştü, KOBİ’lerde Ar-Ge mümkün hale geldi

Zorunlu mühendis sayısı 30’a düştü, KOBİ’lerde Ar-Ge mümkün hale geldi

hakan_ozcanAr-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun değişti

“5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek, en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 50 kişiden 30 kişiye indirildi. Böylece KOBİ’lerin Ar- Ge’ye daha çok yatırım yaparak katma değerli, ihracat değeri yüksek ürünler üretmesi mümkün olacak. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hak- kında Kanun” kapsamında gerçekleştirilen değişiklik KOBİ’lerde Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak.

Mühendis sayısı 30’a düştü

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek, en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısının 50 kişiden 30 kişiye indirildi. Bu kanun değişikliğinin hali hazırda faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge Merkezleri’ndeki verimliliği artıracak ve KOBİ’lerin de Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapmasını sağlayacak.

500 milyar dolarlık ihracat hedefi

Hakan Özcan Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri arasında bulunan 500 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturması için ekonomisinin 3 kat büyümesi gerektiğini hatırlatarak şöyle devam etti: “Ar-Ge merkezlerinde 50 tam zamanlı mühendis istihdamı zorunluydu. Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında bunu gerçekleştirenlerin sayısı yüzde 50 oranında bile değildi. Sayının 30’a inmesi Ar-Ge merkezi sayısını artıracak ve yapılan Ar-Ge sonucunda katma değeri yüksek ürünler elde edilecek. Türkiye eko-sisteminde katma değerli ürünlerin artırılması ve bu ürünlerin tüm dünyayla buluşması gerekiyor. 500 milyar dolarlık hedefi ancak bu şekil- de yakalamamız mümkün. Ayrıca bu kanun değişikliği büyük işletmelerin yanında KOBİ’lerin de Ar-Ge yapmasını mümkün kılacak.”

foto_2Ar-Ge verimliliği artacak

Hakan Özcan ayrıca bu kanun değişikliğinin uzun vadede Ar-Ge verimliliğine de pozitif katkı yapacağını anlatarak “Cari fazla veren Japonya ve Almanya verimli Ar-Ge yapan ve katma değerli ürün elde eden ülkelerdir. Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerinin verimliliği henüz yüksek seviye- de değil. Verimlilik artışı bir süreçtir. Verimli Ar-Ge yapmayı etkileyen pek çok parametre vardır. Bunlardan en önemlisi ise insan kaynağı ve bu insan kaynağının beraber çalışma kültürünü elde edebilmesidir. Bu ve benzer problemleri çözdüğümüzde Ar-Ge birimlerinin de verimi artacak ve istenen düzeye gelecektir.” dedi.