Anasayfa » HABERLER » TURQUALİTY KOBİ’LERİN ALT YAPILARINA DESTEK VERİYOR…

TURQUALİTY KOBİ’LERİN ALT YAPILARINA DESTEK VERİYOR…

KOBİ olma şartları bilindiği gibi, yıllık çalışan sayınız 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net hasılatı veya mali bilansosu 40 milyon Türk Lirasını aşmamalıdır.

İstihdamın %73,5’ni sağlayan KOBİ’ler toplam cironun %62’sini oluşturmaktadır.

Türkiye ihracatı’nın yaklaşık %55-60’nı KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %17’sini de KOBİ’ler yapmaktadır.

Bu verilere sahip KOBİ’lerin maalesef kurumsal alt yapıları eksik olmasından dolayı sürekli ve sürdürülebilirliğinde sorunlar çıkmaktadır. Bunun için TURQUALITY kollarını sıvayıp, KOBİ’lere de ciddi alt yapı oluşturmak için 5 yıl danışmanlık desteği vermektedir. Bunun dışında 5 yıldan sonrada ihracat yaptığı hedef pazarlara münhasıran pazara yönelik danışmanlık destekleri vardır.

KOBİ’lere çeşitli zamanlarda teşvik ve destekler açıklanmaktadır. Daha çok KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanan KOBİ’ler Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen TURQUALITY desteklerinden çok fazla bilgi sahibi değillerdir.

Yıllık 2 milyon TL. olan TURQUALITY’nin Kurumsal Alt Yapı ile ilgili Yönetim Danışmanlık Destekleri şunlardır:

Yönetim Danışmanlık Destekleri

 • Ar-Ge ve ürün geliştirme
 • Değer zinciri yönetimi
 • Değişim yönetimi
 • Finansal yönetim
 • Fiyatlama ve karlılık yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İş geliştirme ve iş sürekliliği
 • İtibar ve kriz yönetimi danışmanlığı
 • Üretim yönetimi/Performansının iyileştirilmesi
 • Kalite yönetimi ve kontrol
 • Kurumsal kimlik oluşturulması
 • Kurumsal yönetişim
 • Marka yönetimi
 • Pazara giriş danışmanlığı
 • Risk yönetimi
 • Süreç yönetimi
 • Tasarım danışmanlığı
 • Bilgi güvenliği çözümleri
 • Sanayide dijital dönüşüm
 • Felaket yönetimi sistemleri
 • İnsan kaynakları yönetim sistemleri
 • İş akış-süreç yönetim sistemleri
 • Karar destek sistemleri
 • Kurumsal kaynak planlaması(ERP)
 • Kurumsal performans yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)
 • Nesnelerin interneti(İnternet of Things)
 • Risk yönetim sistemleri
 • Simülasyon/Tasarım
 • Talep planlama sistemleri(DMS)
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Üretim optimizasyon sistemleri
 • Yapay zeka sistemleri ve derin öğrenme (Deep İntelligence)
 • Marka yönetimi
 • Pazara giriş danışmanlığı
 • Pazarlama danışmanlığı
 • Satış danışmanlığı
 • Perakende danışmanlığı
 • Dağıtım kanalı yönetimi
 • Fiyatlama ve karlılık yönetimi
 • Mağaza yönetimi
 • Hukuk danışmanlığı
 • İtibar ve kriz yönetimi danışmanlığı
 • Kamu danışmanlığı(Lobi çalışmaları)
 • Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları
 • Tasarım danışmanlığı
 • Mobil satış sistemleri
 • Mobil uygulamaların geliştirilmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)
 • Talep planlama sistemleri(DMS)

Bunun yanında yine yıllık 2 milyon TL. olan münhasıran hedef pazara yönelik ihracatın artırılmasına yönelik yönetim ve bilişim danışmanlık destekleri de şunlardır:

Yönetim Danışmanlık Destekleri

Bilişim Danışmanlığı

Görüldüğü gibi KOBİ’ler bu destek hizmetlerini doğru ve işi Yönetim Danışmanlığı olan TÜRK Danışmanlık firmalarından alarak, hem Türkiye’de hem de Yurtdışında rekabet edebilecek duruma kısa sürede gelebilirler. Yalnız KOBİ’lerimiz nasıl olsa bu destekler veriliyor diye sadece destek için TURQUALITY desteklerinden faydalanmak istiyorlarsa aldıkları destekler tamamen israf, israfta HARAM’dır. Eğer destekleri gerçek anlamda kurumsal alt yapılarını oluşturma ve rekabet edebilme vizyonu ile alınıyorsa bu bu destek HELAL ve bereketli olur.

Firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamanın yanında uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlamak için TURQUALIT’nin KOBİ’lere limitsiz verdiği diğer destekleri de şöyle sıralayabiliriz:

 • Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler
 • Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira:
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kurulum ve Dekorasyon Giderleri
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendisler Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
 • Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri
 • Franchising Kapsamında Kira Giderleri
 • Danışmanlık Giderleri
 • Yazılım Lisans Giderleri

#KOBİ, #bilisim, #yonetim, #destek