Anasayfa » HABERLER » Selami Daşpınar, BEGSİAD yeni başkanı

Selami Daşpınar, BEGSİAD yeni başkanı

Taşpınar Çocuk Gereçleri firma sahibi Selami Daşpınar, BEGSİAD – Bebek Araç Gereçleri Sanayici İş Adamları Derneği yeni dernek başkanı oldu

Selami Daşpınar, Taşpınar Çocuk Gereçleri

Sektörün gelişmesi, uluslararası arenada iyi noktalara ulaşması için büyük bir heyecanla, bu işe giriştiklerini ifade eden Daşpınar, “Sektör temsilcilerini tek bir çatı altında toplayarak Türkiye sınırları içinde ya da dışında ülkemiz için ortaya koyduğumuz katma değeri en kaliteli, en sağlıklı, en kullanışlı ve en mükemmele ulaştırmak. Ürettiğimiz tüm ürünlerde dünya standartlarını göz önünde bulundurarak, bu düzeye çıkarmak ve hatta yeni gelişen dünya düzenine uygun koşullara elverişli teknolojik ürünleri geliştirmek. Bu doğrultuda üreteceğimiz tüm ürünlerde mevcut yan sanayimizin uygun kaliteyi sağlamasını beklerken tüketici tercihlerini göz önünde bulundurarak ihtiyaçlara cevap verecek ürünler geliştirmek amacındayız.

Sektörü maksimum faydalandırmak

Yurt dışı pazar araştırmaları yaparak bu pazarlarda satılan ürünler ile bizim ürettiğimiz ürünler arasındaki mukayeseyi yapmak ve ürünlerimizi pazara ulaşabilecek ürünler haline dönüştürebilmeliyiz. Ziyadesiyle ülkemizdeki ürünleri çeşitlendirmek, üretilmeyen ürün kalmayıncaya kadar çeşitliliği artırmak amacındayız. Farklı sektörlerle kesiştiğimiz ve paylaşım yaptığımız alanlarda bu etkileşimden sektörümüzü maksimum faydalandırmak arzusundayız.

İthalatta haksız rekabetin yerine kalite odaklı tatlı rekabetin peşine düşerek firmalarımızın standartlarını dünyada kabul görecek seviyeye taşıyarak Global pazarda ülkemizin ismini sektörel olarak ilk 3 ülke arasında görmek istiyoruz. Bu doğrultuda derneğimiz üyelerini bu yönde eğiterek geliştirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken, hızlı hareket edip acele etmeden firmalarımızın isteklerini ve teşvik beklentilerini devlet organizasyonlarıyla buluşturmada köprü vazifesi görecek olan derneğimiz, gerek eğitim, gerek belgelendirme, gerekse yönetim sistemleri noktasında gerekli vizyonu sağlamayı ve tüm üyelerini her noktada belirli standartların üstüne çıkarmayı hedefliyor.

Zincirin tüm halkaları BEGSİAD çatısı altında

Bu anlayış ile derneğimiz gelecekte bahsettiğimiz konuları ele alarak firma firma, üye üye başarıya ulaşmasını sağlayarak ülkemizdeki bu değerli sektörün bir kültürünün oluşmasını planlıyor. Bu düşüncelerle yola çıktığımız tüm üyelerimiz derneğimizde bebek araç ve gereçlerinin üretim sürecinin başından tüketimine kadar olan tüm zincirin halkalarını BEGSİAD çatısı altında görmek istiyor,” dedi.

Üyelere %40 iskonto

Son çalışmalar hakkında bilgi veren Daşpınar, “Bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar var. BEGSİAD olarak, Ankara’ya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ziyaretlerde bulunduk, ürünlerimizin testi aşamasında Türkiye’deki laboratuvarların yeterli, uluslararası yapıya kavuşması için taleplerde bulunduk. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi Beyin önderliğinde ve onların katkılarıyla uluslararası nitelikte bir akreditasyonu olan bir laboratuvar kurumu Ekoteks ile bir protokol imzaladık. BEGSİAD’ın bütün üyelerine testlerle ilgili %40 iskonto yapılacak, bazı üyelerimiz bundan yararlandılar. Bazı testlerin Türkiye’de yapılabilirliği yok, fakat piyasa gözetim müdürlüğü bu testleri firmalardan istiyor. Bu noktada bahsetmemiz gereken bir durum var; bir ürün Türkiye’de üretiliyor fakat Türkiye’de bu ürünün testini yapacak akreditasyona sahip bir laboratuvar mevcut değil. Biz BEGSİAD olarak bunun çalışmasını yaptık. Ekotekste yürüteçlerin testlerinin yapılabileceği bir laboratuvar oluşturduk. Burada ilk önce firmamızın ürettiği yürüteçlerin testleri yapıldı ve ürünlerimiz %100 standartları haiz oldu. Şimdi TSE EN  1888 ile ilgili Ekoteks ile çalışmalarımız devam ediyor. Bir laboratuvar oluşturuyoruz.”

Sektörü her geçen gün daha kaliteli bir noktaya getirmek istediklerini ve bunun için eğitimler verdiklerini ifade eden Daşpınar, “Ayrıca eğitim noktasında eksiklerimiz olduğunu düşünerek akademisyenlerimizden de üyeler dahil ederek, bir planlama dahilinde her geçen günü daha kaliteli bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu kapsamda bazı eğitim programlarımız vardı. Ticaret İl Müdürlüğünün ve piyasa gözetimi dairesinin personeli ve denetmenleri ile bir eğitim programı tertip ettik. Üyelerimize aydınlatıcı bir çalışma oldu çünkü piyasa gözetimi ve denetimi hakkında firmalarımız bilgi sahibi oldular. Bunun sonucunda firmalarımız kendi laboratuvarlarını yapmaya başladılar. 4-5 üye firmamız kendi iç bünyesinde TSE tarafından akredite edilmiş test laboratuvarları kurdular,” dedi.

İşbirliğine her zaman açık

Her zaman işbirliğine açık olduklarını kaydeden Daşpınar, “Bebek ürünlerini kapsayan tüm sektör STK, DERNEK ve temsilcileri ile yakın işbirliği, güç birliği noktasında dayanışmaya açık olduğumuzu, sektör için faydalı olacak her türlü ortak çalışma programlarına destek verebileceğimizi ve de aktif olarak görev alabileceğimizi belirtmek isteriz,” diyerek sözlerini tamamladı.

#BEGSİAD #SelamiDaşpınar #TaşpınarÇocukGereçleri #Ekoteks  #Dernek #başkan