Anasayfa » SEKTÖR » Sektörün gelişmesi için…

Sektörün gelişmesi için…

Çocuklarımızın sağlığı söz konusu olduğu için Çin’den ithal edilen oyuncaklara çok daha fazla dikkat edilmesi, kriterlere uygunluğu ve kalitenin çok iyi denetlenmesi gerekmektedir. Oyuncaklar kültürel değerlerimizin bir yansıması ve çocuklarımızın geleceğine yönelik önemli bir başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla yerli oyuncak sanayi ekonomimize katma değer ve istihdam sağlamanın yanı sıra, kültürümüze de katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımıza aktarmak   istediğimiz   temel   etik   ve   kültürel   değerlerimizi   ürettiğimiz oyuncaklarla şekillendirmek mümkündür.

Günümüzdeki tüketim çılgınlığı ve özellikle Amerikan pop kültür ürünlerinin bir örneği olan savaş, kavga figürleri, gelecek nesilleri oluşturacak çocuklar için çok zararlı mesajlar içermektedir. Söz konusu oyuncaklar ve bu oyuncakları oluşturan karakterler özellikle çizgi film desteği ve çılgın tanıtımlarla çok geniş kitlelere ulaşmakta ve satış rakamları patlamaktadır.

Benzer  bir  uygulamanın  yerli  oyuncak  üretimine  yansıtılması,  yerli  karakterler  ile  yerli oyuncak sektörünün simbiyotik bir bütünlük oluşturmasını sağlayacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın  bu yönde yaptığı  denetleme  çalışmaları  oldukça  etkin olmakla birlikte, tüketicilerin de oyuncakların güvenilirliği için aşağıdaki konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

  • Oyuncakların “CE” işareti taşıması,
  • Oyuncağın çocuğun yaşına uygun olarak seçilmesi,
  • Kullanma talimatlarının çocuklara net olarak anlatılması,
  • Ambalajların üretici/ithalatçı bilgilerini gösteren etikete sahip olması.

Türkiye plastik sektörü (dolayısı ile plastik oyuncak üretimi) AB mevzuatları çerçevesinde üretim yapmaktadır. Bu nedenle yerli oyuncaklar halk sağlığı gözetilerek yapıldığından sağlık açısından herhangi bir risk taşımamaktadır.

Dünyanın en büyük oyuncak ihracatçısı olan Çin’de yapılan üretimde her kaliteden ürüne ulaşmak  mümkün  olduğu  için  Çin’den  gelen  oyuncakların  tamamı  zararlı  diyerek kategorize etmek yanlış olur.

Kamuoyunun yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi gerekmektedir.

Sezonsal üretime uygun esnek işgücü pazarı yönünde uygulamalar geliştirmek. Çin’in oyuncak üretim köylerinin işçilik maliyeti düşünülürse, özel bölgesel farklı Asgari Ücret Uygulamaları düşünülebilir.

Yurtiçinde fikri mülkiyet haklarının korunması.

Çoğu KOBİ olan oyuncak firmalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak.

TRT çocuk için  aktif  karakterlerin  yaratılması  ve üreticileri  temsil  eden Sivil  Toplum kuruluşu ile anlaşmalar yapılarak bunların yerli üretiminin sağlanması.

Kamuoyunun yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, oyuncak sektörünü önümüzdeki üç yıllık ‘Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’na alması, plan kapsamında da süreç içinde ‘Oyuncak İhtisas OSB’ kurulması yönündeki desteği; böylece yerli oyuncak sanayisinin gelişmesi ve markalaşmasının hedeflenmesi sektör adına çok önemli adımlardır.

Dünya   pazarını   elinde   tutan   ana   marka   sahibi   firmalar   için   Türkiye’de   üretim yaptırmalarını teşvik edecek bir model kurulması.

Global Marka sahibi firmaların Yerli üreticilerle tanışması ve üretim imkanlarını tanıması için bir alım heyeti düzenlenmesi.

Sektörde ithal rekabeti ve maliyet dezavantajı ile çalışan bazı üreticilerin bu bölgeye kaymaları ve yeni yatırımcıların da sektöre girmeleri mümkündür.

Akülü oyuncak arabalar, üretim becerisi ve yüksek katma değeri açısından önemli ve stratejik bir üründür.  Bu nedenle, akülü oyuncak arabaların ithalatının daha sıkı denetimi ve ithalatta ton başına alınan ek vergilerin arttırılması gerekmektedir.

Güvenilir olmayan, sağlığa zararlı üretimin engellenmesi için denetim mekanizmalarının artan ölçüde işletilmesi.

Oyuncak üzerinde gelen akülerin Çevre Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre işleme tabi tutulması.

Oyuncak  üzerinde  bulunan radyo,  CD  ve USB  okuyucusu  gibi  parçalar  için    TRT’den bandrol alınması zorunluluğunun getirilmesi.

Yurt   dışından   temin   edilen   kalıp   tasarımlarının   ve   kalıpların    devlet   tarafından desteklenmesi.

Çocuk Esirgeme Kurumu, kreşler, okullar, dinlenme tesisleri gibi kurumların ihtiyacı için açılan Devlet ihalelerinde yerli oyuncağın tercih edilmesi.

Yerli üretim oyuncakta KDV oranının % 18’den % 8’e düşürülmesi

Devlet  erkanı  ve  kurumları  tarafından  dağıtılan  oyuncaklarda  yerli  malların  tercih edilmesi.

Türkiye’de üretilen oyuncakların ithalatında ülke ayrımı gözetmeksiniz  vergi oranının arttırılması,  kıymet  değerlerinin  tespitinin  tekrar  ve  piyasa şartlarına  göre  yapılması gerekmektedir.

Ülkemize ve kültürümüze ait figür ve karakterlerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanında Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıklarınca da desteklenmesi ve pozitif ayrımcılıkla ön plana çıkarılarak bu değerlerin popüler olmasının sağlanması gerekmektedir.

Oyuncak  sektöründe  faaliyet  gösteren  firmalarımıza inşaat,  makine  vb.  yatırımların devletimiz tarafından desteklenmesi önemlidir.

Oyuncak  sektörü  el  işi  montajı  sebebiyle  yoğun  işçilik  gerektirdiğinden  oyuncak sektörüne yönelik teşvikli alanların oluşturulması, istihdam açısından önemli kazanımlar sağlanacaktır.

Üretici   firmaların   kendi   bünyelerinde   kalite   kontrol   laboratuarları   kurmaları   ve akreditasyon konusunda destek olunması önemlidir.

Navlun bedellerinin yüksek olması sebebiyle ihracat aşamasında müşterilerimize  %50 navlunu ödeyebilme  avantajı sunarak talepler  çoğaltılabilir.  Ancak bu konuda İMMİB veya KOSGEB’ten teşvik alınması sağlanabilmelidir.

Market zincirlerine oyuncak alım cirolarında % 25 yerli ürün alma zorunluluğu getirilmesi yerli üretim için önem arz etmektedir. Çünkü toptan piyasasında minimum 1 seneden önce ödeme alınamadığından yerli üretici için perakende sektörü çok daha caziptir. Perakende zincirleri de Amerikan Markaları olan Hasbro, Mattel veya Çin’den ithal edilen ürünleri tercih etmektedir. Yerli üreticimiz aynı tarz ürünleri çok daha uygun fiyata teklif etmesine rağmen, marka değeri yüksek olan ürünleri tercih etmektedirler.

  1. bölge organize    sanayi    yatırım    teşviklerinin bulundukları    konumlarda    yerli üreticilerimize sunulması çok önemli bir destek olacaktır.

Hammadde ve elektrik konularında yerli üreticilere destek verilmesi gerekmektedir.

#sektör, #gelişme