Anasayfa » SEKTÖR » Oyuncak Sektörü Sıkıntıları İçin Çözüm Önerileri

Oyuncak Sektörü Sıkıntıları İçin Çözüm Önerileri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, oyuncak sektörünü önümüzdeki üç yıllık ‘Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı’na alması, plan kapsamında da süreç içinde ‘Oyuncak ihtisas OSB’ kurulması yönündeki desteği; böylece yerli oyuncak sanayisinin gelişmesi ve markalaşmasının hedeflenmesi sektör adına çok önemli adımlar. Kamuoyu yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Sezonsal üretime uygun esnek işgücü pazarı yönünde uygulamalar geliştirilmelidir. Yurtiçinde fikri mülkiyet hakları korunmalıdır. Çoğu KOBi olan oyuncak firmalarının finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır. TRT çocuk için aktif karakterlerin yaratılması ve üreticileri temsil eden Sivil Toplum kuruluşu ile anlaşmalar yapılarak bunların yerli üretimleri sağlanmalıdır. Yerli üreticilerin sertifikasyon ve test giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır.

Pekçok teşvik avantajı

Erzurum yatırım teşvikleri açısından 5. bölge içinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu bölgede kurulacak bir OSB’de yatırımcılar, yatırım bedellerine göre; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği gibi avantajlara sahip olabilir. Sektörde ithal rekabeti ve maliyet dezavantajı ile çalışan bazı üreticilerin bu bölgeye kaymaları ve yeni yatırımcıların da sektöre girmeleri mümkündür. Ancak Pazara yakınlık göz önüne alındığında Marmara Bölgesinde de tasarım yönünü de içeren bir OSB önemli katkı verecektir. Dünya pazarını elinde tutan ana marka sahibi firmalar için Türkiye’de üretim yaptırmalarını teşvik edecek bir model kurulmalıdır. Global marka sahibi firmaların yerli üreticilerle tanışması ve üretim imkanlarını tanıması için bir alım heyeti düzenlenmelidir.

Untitled

Sağlığa zararlı üretimin engellenmesi

Akülü oyuncak arabalar, üretim becerisi ve yüksek katma değeri açısından önemli ve stratejik bir üründür. Bu nedenle, akülü oyuncak arabaların ithalatının daha sıkı denetimi ve ithalatta ton başına alınan ek vergilerin arttırılması gerekmektedir. Güvenilir olmayan, sağlığa zararlı üretimin engellenmesi için denetim mekanizmaların artan ölçüde işletilmelidir.aa

Oyuncaklar tercih edilmeli

Oyuncak üzerinde gelen akülerin Çevre Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre işleme tabi tutulması, oyuncak üzerinde bulunan radyo, CD ve USB okuyucusu gibi parçalar için TRT’den bandrol alınması zorunluluğu getirilmelidir. Yurt dışından temin edilen kalıp tasarımları ve kalıplar devlet tarafından desteklenmelidir. Çocuk Esirgeme Kurumu, kreşler, okullar, dinlenme tesisleri gibi kurumların ihtiyacı için açılan Devlet ihalelerinde oyuncaklar tercih edilmelidir. Yerli üretim oyuncakta KDV oranı % 18’den % 8’e düşürülmeli, yerli üretilen oyuncaklarda ülkemize ve kültürümüze özgün figürler ve karakterler desteklenmeli, pozitif ayrımcılıkla ön plana çıkartılmalı, bu değerlerin popüler olması sağlanmalı ve üreticiler lisanslar konusunda özendirilmelidir.

#Oyuncak #OyuncakSektörüSıkıntıları #OyuncakSektörü #Sektör #Sıkıntılar #ÇözümÖnerileri #Çözüm #Öneri