Anasayfa » HABERLER » Oyuncak dış ticaret açığı geçen yıla oranla % 14 gerilemesi bekleniyor

Oyuncak dış ticaret açığı geçen yıla oranla % 14 gerilemesi bekleniyor

Türkiye’de toplam oyuncak ihracatı 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında %4,7 değer bazında da % 2,5 artarak 2016 yılında 18 bin ton ve 108 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında  10 bin ton ve 63 milyon dolar olan toplam oyuncak ihracatının 2017 sonunda 20 bin ton ve 126 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 11,1 değer bazında da % 16,6 artması beklenmektedir. Türkiye’de plastik oyuncak ihracatı 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında % 10,7  değer  bazında  da  %  4,5  artarak  2016  yılında  6  bin  ton  ve  31  milyon  dolar  olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında   3 bin ton ve 16 milyon dolar olan plastik oyuncak ihracatının 2017 sonunda 6 bin ton ve 32 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında anı düzeyde kalırken değer bazında da % 3,2 artması beklenmektedir.

Türkiye’de plastik oyuncakların toplam oyuncak ihracatı içindeki payı 2017 yılının ilk 6 ayında miktar ve değer bazında gerilemiştir.  Söz konusu dönemde  plastik oyuncak ihracatı  toplam oyuncak ihracatından miktar bazında % 30, değer bazında da % 25 pay almıştır.

Toplam Oyuncak Dış Ticaret Açığı

Türkiye  toplam  oyuncak  dış  ticaretinde  2016  yılında  47  bin  ton  ve  501  milyon  dolar  açık vermiştir.   Dış ticaret açığı 2012 – 2016 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 2 azalırken, değer bazında % 0,2 gerilemiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında 24 bin ton ve 249 milyon dolar olan dış ticaret açığının 2017 sonunda 48 bin ton ve 498 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 2,1 artarken, değer bazında % 0,6 gerilemesi beklenmektedir.

Türkiye plastik oyuncak dış ticaretinde 2016 yılında 24 bin ton ve 379 milyon dolar açık vermiştir. Dış ticaret açığı 2012 – 2016 yılları arasında miktar bazında hemen hemen aynı düzeyde kalırken, değer bazında % 2,5 artış göstermiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında 13 bin ton ve 205 milyon dolar olan dış ticaret açığının 2017 sonunda 26 bin ton ve 410 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 14,2 gerilemesi  beklenmektedir.

Türkiye’nin oyuncak ithal ve ihraç ettiği başlıca ülkeler

2017 yılının ilk 6 ayında Türkiye toplam oyuncak ithalatının % 94,2’sini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. Toplam ithalatın % 82,4’ü Çin’den yapılmıştır. İtalya, Tayvan, ABD ve Vietnam oyuncak ithalatı yapılan diğer önemli ülkeleri oluşturmuştur.

2017 yılının ilk 6 ayında Türkiye toplam oyuncak ihracatının % 37,1’ini 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmiştir. Toplam ihracatın % 11,1’i Fransa’ya yapılmıştır. Çin, Irak, Rusya Federasyonu ve Yunanistan oyuncak ihraç edilen diğer önemli ülkeleri oluşturmuştur. 2012  –  2016  yılları  arasında,  Türkiye’nin  ortalama  ithal  fiyatları  toplam  oyuncaklarda  yılda ortalama % 0,6 artarken, plastik oyuncaklarda % 0,9 artış göstermiştir. Aynı  dönemde,  ihracat  fiyatları  ise  toplam  oyuncaklarda  yılda  ortalama  %  2,1,  plastik oyuncaklarda da % 5,6 gerilemiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında 2016 yılına kıyasla ithal fiyatları toplam oyuncaklarda % 2,1 gerilemiş, plastik oyuncaklar da ise % 1,1 artmıştır.

Diğer taraftan aynı dönemde ihracat fiyatları toplam oyuncaklarda % 5, plastik oyuncaklarda ise % 3,2 artış göstermiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında plastik oyuncaklarda ortalama ithalat fiyatı, toplam oyuncakların ithal fiyatlarının % 50 üstünde gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında plastik oyuncaklarda ortalama ihracat fiyatı, toplam oyuncakların ihracat fiyatlarının % 19 altında gerçekleşmiştir.

Toplam Oyuncak Tüketimi 500 milyon dolar

Türkiye’de toplam oyuncaklarda yurtiçi  satışlar  2012  – 2016 yılları  arasında yılda  ortalama miktar bazında % 1,8, değer bazında da % 1 artarak 2016 yılında 119 bin ton ve 933 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk 6 ayında 64 bin ton ve 501 milyon dolar olarak gerçekleşen toplam oyuncaklar iç pazar satışlarının 2017 sonunda 128 bin ton ve 1 milyar 2 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 7,6, değer bazında da % 7,4 artması beklenmektedir. Türkiye’de plastik oyuncaklarda yurt içi satışlar 2012 – 2016 yılları arasında yılda ortalama miktar bazında % 4,7, değer bazında da % 3 artarak 2016 yılında 48 bin ton ve 503 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılının ilk 6 ayında 25 bin ton ve 269 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik oyuncaklar iç pazar satışlarının 2017 sonunda 50 bin ton ve 538 milyon dolara çıkması ve 2016 yılına kıyasla miktar bazında % 4,2, değer bazında da % 7 artması beklenmektedir.

Türkiye’de plastik oyuncakların toplam oyuncak iç pazar satışları içindeki payı miktar ve değer bazında artış göstermektedir. 2017 yılının ilk yarısında plastik oyuncak iç pazar satışları toplam oyuncak iç pazar satışlarından miktar bazında % 39 değer bazında da % 54 pay almıştır.

#dış, #ticaret, #gerileme, #oyuncak