Anasayfa » RÖPORTAJ » Es Aras, Anne Bebek fuarında yeni ürünleriyle dikkat çekti

Es Aras, Anne Bebek fuarında yeni ürünleriyle dikkat çekti

42015 Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini Es Aras Çocuk Gereçleri firma sahibi Mustafa Aras’tan aldık

Çevre ülkelerdeki ekonomik ve siyasi sıkıntıların bu fuara yansımaları sizce nasıl oldu?

“Çevre ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemlerin bu fuara yansıması hiç olmadı. Çünkü bu fuarın uluslararası nitelikte olabilmesi için bir süreye daha ihtiyacı var. Eğer gereken şartlar yerine getirilirse uluslararası nitelik kazanması gerçekleşir. ”

Bu açıdan baktığımızda fuar beklentilerinizi ne ölçüde karşıladı?

“Fuara büyük bir beklentiyle girmedik ama fuar beklentilerimizi karşılamadı.”

Nitelikli firmaların fuara katılımı ve ziyareti konusunda uluslararası pazardaki diğer fuarlarla karşılaştırdığınızda değinmek istediğiniz hususlar nelerdir? Sektörümüz bu konuda sizce ne kadar ilgili ve duyarlı? “

Sektör bu fuara ilgisiz ve duyarsızdı. Sektördeki firmalar 2015 Anne, Bebek fuarında yeterince ilgi, alaka görmediler. Buna organizasyonun sıkıntılı oldu- ğunu düşünüyoruz. Ayrıca fuar tarihi, yeri ve zamanı uygun değil. 9., 10., 11. veya 12. aylar içerisinde olabilir.”

Fuardaki ziyaretçi profilini değerlendirir misiniz? Bu konuda neler yapılabilir?

“Fuara genelde perakendeciler geldi. Toptancı sayısı oldukça azdı. Bu konuda da yapılması gereken çalışmalar var.”

Fuarda ön plana çıkardığınız ürün grupları ve bunlara olan ilgiyi değerlendirir misiniz?

“Fuarda beğenilecek yeni ve ses getirecek ürünlerimizi teşhir ettik. Yeni ürünlerimiz çok ilgi gördü. Fuar sonrasında da olumlu dönüşler bekliyoruz.”

Yerli üretimde tekstil ve araç-gereç grubu açısından baktığımızda sektö- rümüzdeki markalaşma faaliyetlerini değerlendirir misiniz?

“Gayet güzel. Firmalarımız markalaş- manın önemini kavradı ve bu yönde çalışmalara ağırlık veriyor. Önümüzdeki yıllarda bu konunun daha da ivme kazanacağını düşünüyorum. Uluslararası çapta iş yapmak ve firmanın geleceği için markalaşma önemli yer tutuyor. ”

Sektör, 2014’ü durgun geçirdi. 2015 yılına dair beklentileriniz hangi ölçüdedir?

“Her sene için olumlu beklentilerimiz var, bu bağlamda 2015 yılının da iyi geçeceğini ümit ediyorum. Ülkemizde tesis edilen istikrarın daha sağlam noktalara gelmesi hem halkımız hem de firmamız için büyük katkılar sağlayacaktır.”

Rusya ve Ukrayna pazarında yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurursak, alternatif pazar arayışları hangi yönde olmalıdır?

“Alternatif pazar olarak Irak, İran, Fas ve Asya ülkelerini görüyoruz. Bu ülkelere ve bölgelere daha yoğun çalışmak ve etkili bir ticaret ilişkisi kurmak istiyoruz. Günümüze kadar bu ülkelere yapılmamış ticaret hamlelerini yapmak bizlere güzel pazarlar oluşturacaktır.”