Anasayfa » HABERLER » Dolu Oyuncak yaptığı yeni fabrika yatırımıyla dünya klasmanında oyuncak markası olmayı hedefliyor

Dolu Oyuncak yaptığı yeni fabrika yatırımıyla dünya klasmanında oyuncak markası olmayı hedefliyor

Ülkemizin ihracat çampiyonlarlndan Dolu Oyuncak¸ Tekirdaǧ´ln Ergene ilçesinde D›100 karayolu üzerinde ve Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi´nde toplam 62¸000 m2 kapall alana sahip ve içerisinde 1¸000 m2 showroomu bulunan yeni fabrika yatlrlmlyla üretim kapasitesini¸ ürün çeçidini ve kalitesini artlrarak daha fazla ülkeye ihracat yapmayl hedefliyor¸ Dolu Oyuncak firma yetkilisi Talha Dolu konuyla ilgili bilgi verdi¸

TOPLAM 62.000 M2 KAPALI ALAN

Yeni fabrikan1z hay1rl1 olsun. Bize yeni tesisiniz ile ilgili bilgi verir misiniz”

“Çok teçekkür ederiz. Hem yeni tesisimiz, hem de benzeri tüm tesisler, ülkemizin kalkınması için çok önemli birer değerdir. Zira, sanayimizin geliçmesi ülkemiz ekonomisi için çok kıymetlidir. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni fabrikamız Tekirdağ ili Ergene ilçesinde D-100 karayolu üzerinde ve Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almaktadır. Toplam 62.000 m2 kapalı alana sahip ve içerisinde 1.000 m2 showroom yer almakta.”

Bu yeni yat1r1mda yeni teknolojiler kullan1ld1 m1 ve kapasite art1ç1 oldu mu”

“Evet, bu son yeni yatırımımımızda yeni teknolojiler kullanıldı ve hem makine parkurumuzu geniçlettik hem de yeni teknolojiler uygulama imkanı yakaladık.

Bu da verimliliğimizi olumlu yönde etkiledi. Aynı zamanda, ürün stoklama, hızlı ürün sevkedebilme kabiliyetimizi arttırdık. Esasen, yeni tesisimizin kapasitesi çu ankinden çok daha yukarıda. Zaman içerisinde ek yatırımlarla bu maksimum kapasiteyi doldurmak için de çalıçmalarımıza devam ediyoruz.”

OYUNCAKTA BİR MARKA OLMAK

Dolu Oyuncak’1n k1sa, orta ve uzun vadeli planlar1 nelerdir”

“Kısa vadede tüm iç ortaklarımızda ürün çeçitliliğimizi yeniden sağlayarak pandemi ve taçınma döneminde yaçadığımız aksaklıkların önüne geçmek arzusundayız. Bu doğrultuda çalıçıyoruz.

Orta vadede planımız, yeteri kadar bulunmadığımız belirli kategorilerde ürün çeçitliliğimizi yenilikçi bir çekilde geliçtirmek ve bu geliçimi sürdürülebilir hale getirmek. Uzun vadede ise, tüm küresel pazarlarda yerleçik bir pazar payına sahip oyuncak markası olmak ve tüm bileçenlerini, ürettiği katma değer ile mutlu etmek planlarımız arasında yer almaktadır.”

HEDEF 100 ÜLKEYE İHRACAT

İç piyasa ve ihracat ile ilgili düçünceleriniz nelerdir”

“Küresel olarak bir enflasyon yaçanıyor. Ülkemizde ise maalesef enflasyonun etkisi çok daha fazla

hissedilmekte. Doğal olarak alım gücü azalıyor ve talebe konu olan ürünlerin içeriği değiçebiliyor. Bu tüketim eğiliminin 202}’ten itibaren daha pozitif bir iç çekilde değiçeceğine inanıyoruz. Bu süreçte ise yurtiçinde pazar payımızı arttırma tüm satıç kanallarında enflasyon üzerinde büyüme hedefindeyiz.

Yurtdıçında ise, daralan ekonomilerde, pastadan aldığımız

payı arttırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Hem yeni pazarlar ekliyoruz hem de mevcut pazarlardaki hacmimizi büyütmek için faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Hedefimiz 8ę üzerindeki düzenli ihracat yaptığımız ülke sayımızı 100’ün üzerine çıkarmaktır. Dünya oyuncak pazarı çok büyük ve henüz ülkemizin bu pazardan aldığı pay, genel olarak mütevazi bir seviyededir. Uzakdoğu ülkelerinin tedarik sorunları vb. birçok etken ile son birkaç yılda ülkemizin ihracatı da önemli artıç gösterdi. Bu artıçta, yerli oyuncak sanayimizin birçok yeni üretici ile geliçmesi ve ürün çeçidini arttırması da büyük önem göstermektedir.”

DOLU BABY MARKASINA AĞIRLIK VERİLECEK

Oyuncak çeçidinizin yan1nda bir de Dolu Baby markas1 ile ürünler sunmaya baçlad1n1z.

Bundan biraz bahseder misiniz” “Dolu Baby markamız ile bebek gereçleri sektörüne hitap eden ürünlerimizi 2022 yılı içerisinde hızlı bir çekilde yeni ürün gruplarına yatırımı yaparak tüketicilerin beğenisine sunduk. Bu ürünlerimiz ile ilgili sektörden ve piyasadan çok olumlu dönüçler aldık. Uzun yıllardır ürettiğimiz ve bebek gereçleri sektörüne hitap eden ürünlerimiz var idi.

Ancak bu süreçte bu alana yeterli odaklanmayı sağlayamamıçtık. Bu kategorideki yatırımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz.”

KALİTEYLE BÜYÜMEK

Kalite ile ilgili ne gibi çal1çmalar yapmaktas1n1z” “Kaliteyi tek baçına ürün özelinde değil, tüm süreçlerimizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kalite güvence baçlığı altında değerlendiriyoruz. Yıllarca BSCI denetimlerine uyumluluğumuzu bağımsız denetim firmaları denetlemekte ve gerekli uygunluğu sağlamaktayız. Bununla birlikte

yeni tesisimizde ISO14001:201ę Çevre Yönetim Sistemi uygunluğumuzu da tamamladık ve belgemizi aldık.

 

Ürün güvenliği için ise hem yurtiçinde hem de yurtdıçındaki onaylı test kuruluçları ile çalıçmaktayız. Sadece Avrupa Birliği testleri değil, Amerika Birleçik Devletleri ve Avusturalya için de her ürünümüzü düzenli aralıklarla test ettirmekteyiz. Bunun yanında tüketicilerin, markamızla ilgili memnuniyetini yüksek seviye tutabilmek için sürekli iyileçtirme ve geliçtirme çalıçmalarımız da günlük faaliyetlerimizin rutin bir parçası haline gelmiçtir.”

ELLİNCİ YIL

Son olarak eklemek istediğiniz baçka bir konu var m1d1r”

“ę0. yılına yaklaçan firmamızın her bir ürününde emeği geçen baçta çalıçma arkadaçlarımıza, iç ortaklarımıza ve markamızı seçerek geliçmemizde önemli rolü olan tüm tüketicilere teçekkürlerimizi sunuyoruz.”