Anasayfa » RÖPORTAJ » Çocuklar iş birlikli öğrenme ile kazanıyor!

Çocuklar iş birlikli öğrenme ile kazanıyor!

Yeni nesil öğrenme modeli ile çocuklar bilgiye daha kolay ulaşan, paylaşıma açık ve çok daha mutlu bireyler olarak yetişiyor!

Füzyon Kolejleri’nin uyguladığı yöntemle çocuklar ortak çalışma gruplarıyla konuları farklı açılardan öğreniyorlar.Yeni kuşak çocuklar ezber mantığının çok ötesinde! Onlar öğrenirken eğlenmek, paylaşmak, ortak yönler bulmak istiyor. Füzyon Kolejleri de çocukların bu ihtiyaçlarını karşılamak için Tematik Füzyon programı çerçevesinde iş birlikle öğrenme modelini uyguluyor. Tematik Füzyon; aynı temaya ilişkin farklı derslerden bilgilerin öğrencilere paylaştırılarak, ortak çalışma gruplarında bilgilerin münazara yöntemiyle tartışmaya açılmasıyla çok yönlü kavrama imkanı sağlayan bir öğrenme modeli. Öğrenciler hataları nasıl bulacaklarını, nasıl iyileştireceklerini, ders konuları ile ilgili konuları nasıl sorgulayacaklarını öğreniyorlar. Öğretmenler de bu süreçte öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve zorlaştıran unsurları tespit ederek yeni stratejiler keşfedip, uygulamaya sokuyor. Her uygulama, içinde yeni bir öğrenme süreci barındırıyor.

Düşünen, araştıran, sorgulana bir nesil

Eğitimin temel amacının artık bilgileri aktarmak olmadığını ifade eden Füzyon Kolejleri Kurumsal İletişim Yöneticisi Ebru Uğraşan, kavrayarak öğrenmeye dikkat çekerken “Yöntemde en çok önemsediğimiz nokta karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problem çözme becerisini geliştirmek. Öğrencilerin olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmaları, objektif düşünme ve doğru karar verme pratiklerini arttırıp okul ortamında uygulamaları önem taşımaktadır. Yine önemli bir nokta da yaşadıkları sosyal ve toplumsal çevreye adaptasyonlarını güçlendirmektir ” diyor. Bu model düşünen, araştıran, bulduğu bilgileri sorgulayan ve bu süreçleri grup çalışmasında deneyimleyen öğrenciler yetiştirerek onların gelecekteki hayata da hazırlanmasına yardım ediyor. Füzyon Kolejleri’nde uygulanan yöntemin farklı derslerin dinamikleriyle bir araya gelmesi konusuna da ayrı bir önem verdiklerini belirten Uğraşan; “Meyveler konusunu işlerken matematik dersinin kümelerini coğrafya dersinin iklimlerini bir araya getiriyoruz. Öğrencilerin hem dersler hem de konular arasında ilişki kurmasını sağlayarak bütünsel olarak öğrenmelerini amaçlıyoruz,” diyor.

Birlikte daha çok öğreniriz

Hayatımızın ilk yıllarında, legolarla bir ev yaptığımızda ya da çamurdan bir oyuncak yaptığımızda ailemizden de destek alırız. Ve onların ilgisi bizi bu aktiviteyi sürdürmeye yönlendirir. Çünkü ailenin dikkati ve ilgisi küçük çocukların öğrenmelerinde son derece etkili olur. Grup içi öğrenme de çoğunlukla gözleme dayanıyor ve öğrencilerin görerek öğrenmelerini gerçekleştiriyor. Etkili dinleme alışkanlığı da grup içi öğrenmelerin önemli kazanımlarından birisi. Öğrencilerin sürekli konuşma eğiliminden uzaklaşıp dinlemenin önemini erken yaşlarda benimsemelerini sağlıyor. Farklı fikirlerin ve düşüncelerin ortaya atılıp çalışıldığı grup çalışmalarında öğrenciler, değişik bakış açılarını görerek kendi vizyonlarını geliştirebiliyorlar.

Hayal kırıklıklarını birlikte atlatalım

İş birlikli eğitim modelinin temelinde empatik dinleme ve öğrendiklerini paylaşmak da yatıyor. Özellikle kişi sayısının az olduğu gruplarda etkileşimli öğrenme çok daha yoğun yaşanıyor. Tek başınayken başarısızlık ve engellenme duygusu daha yoğun yaşanırken, grup çalışmalarında bu duygunun hafiflediği ve genel öğrenme düzeyinde de artış olduğu görülüyor. Hayat akışında bizim kadar bugünün çocukları da hayal kırıklıkları yaşayacak. Okul çağlarında bu süreci paylaşarak aşmaları ve yine başarılarından alacakları keyfi de
paylaşarak kutlamaları çocukların öğrenecekleri en önemli derslerden biri olarak görülüyor Füzyon Kolejleri’nde. Ayrıca iş birliği kurma yöntemini okul çağlarında kazanan bir öğrencinin devam eden süreçte iş ve kariyer yaşamında da bir adım öne çıkması şimdiden sağlanıyor. Öğrencilerin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için çalışma yöntemlerini öğrenmesi, grup içerisinde oynayacağı role karar verip uygulaması, iş birliği pratiklerini geliştirmesi, bu süreçte kendinin güçlü ve zayıf olduğu konuları gördüğü gibi grup içerisindeki arkadaşlarının da güçlü ve zayıf yönlerini görerek iş birliği yaklaşımını değiştirmesi de öğrencilerin kazanımları arasında.

İş birlikli öğrenme öğrencilere neler kazandırır?

• Farklı kişilik özelliklerine sahip öğrenciler birbirleri ile olan iletişimlerinden yeni kazanımlar elde eder. Bireysel farklılıkların gruplara daha büyük katkı sağladığını gözlemlerler.
• Rekabetçi değil paylaşım ortamı yaratmayı başarırlar. Öğrenciler başarı için birbirlerine yardım etmeyi ve desteklemeyi öğrenirler.
• Başarı ve başarısızlığı birlikte yaşayıp, birer deneyim olarak hayatlarına alırlar.
• Sosyal becerileri ve bir gruba ait olma duyguları gelişir.
• Kazanılan başarılarda payları olduğunu bilirler.
• Bireysel başarının gruplarda sonuç getirmediğini görüp, diğer arkadaşlarının da konuları gerçekten öğrenmeleri için gayret gösterirler.
• Sadece konuşmayı değil, dinlemeyi de öğrenirler.
• Farklı fikirlere karşı kendi vizyonlarını geliştirip, kendi fikirlerini savunmaya başlarlar.

#ogrenme, #cocuklar, #isbirlikli