Anasayfa » HABERLER » Clementoni Oyuncak: İyi gelecek için kodlama şart!

Clementoni Oyuncak: İyi gelecek için kodlama şart!

“Çocuklar gelecektir! Biz çocuklarımızı büyütürken aslında onları gelecek için kodluyor ve onlar için geleceği bugünden inşa ediyoruz.”

Clementoni Oyuncak hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Clementoni; çocukların yaş, gelişim ve yeteneklerine odaklı eğitici, eğlenceli ve tamamı ile güvenli oyun ve oyuncaklar üretmeyi hedefleyerek 1963 yılında İtalya’da kurulan,  kazanmış olduğu deneyimler, günden güne büyüğen yetenekleri ve çocuklar konusunda uzman ekibi ile Avrupa’nın önde gelen eğitici oyuncak üreticilerinden bir tanesidir. Clementoni olarak özellikle bulunduğumuz ülkelerin kendi dillerinde oyuncaklar geliştirmeye ve üretmeye özen göstermekteyiz.

Türkiye ofisini 2014 yılında açan Clementoni, STEM-A (Bilim – Teknoloji – Mühendislik – Matematik-Tasarım) ve ROBOTİK metodolojisini hedef alarak oluşturduğu ‘’Bilim ve Oyun’’ grubu sayesinde Türkiye’de de çok hızlı bir büyüme ivmesi göstermiştir.

Bu oyuncaklar ile gerçekleştirilebilen deneyler sayesinde çocukların, kendi beceri ve yeteneklerini geliştirerek bilimsel ve teknolojik bilgi birikimlerini artırmaları hedeflenmektedir.

STEM ve KODLAMA  eğitimi yaklaşımının amacı, gençleri geleceğin teknolojik zorluklarıyla başa çıkabilme beceri, bilgi ve deneyimi ile donatarak özgüven sahibi, üretici ve yaratıcı bireyler olarak büyümesini sağlamaktır.

Kodlama Eğitimi ve Gelecek hakkında neler söylemek istersiniz?

Bilim ve teknolojinin daha önce belki de hiçbir zaman olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve gelecekte bu önem seviyesi çok daha fazla artıyor olacak. Teknolojinin hayatımızla bu kadar iç içe geçmiş olması, bu teknolojiyi üretebilmenin de hayati derecede önem kazanmasına yol açmakta. Kodlama eğitiminin gelecek için önemi  de işte tam bu burada devreye girmekte.

Bugün dünyaya yön veren, geleceği planlayan dünya devlerine baktığımızda ilk 10’da teknoloji firmalarını görmekteyiz. Gördüğümüz bu tablo bize gelecek için net bir hedef ortaya koymaktadır.

Teknoloji devlerinin üst düzey isimlerinden üniversitelere, bazı ülkelerin eğitim sorumlularından pedagoglara kadar çok sayıda insan gelecekte çocukların daha başarılı olabilmesi için kodlama ve bilgisayar bilimleri eğitiminin erkenden başlaması gerektiği yönünde hemfikirler.

Tabiki gelecekte her çocuğun yazılımcı veya bilgisayar mühendisi olacağından bahsedemeyiz ama her ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar teknoloji ile iç içe ve teknolojiye entegre olarak yaşacakları kaçınılmaz.

Dünya’da eğitim uzmanları araştırmalarını takip ettiğimizde en efektif eğitim yöntemleri için kısa bir liste oluşturdular. Bu listenin ilk sırasında algoritma yer alıyor. Algoritma basitçe, programların temelini oluşturan matematiksel işlemler ve bunların mantıksal sıralaması anlamına gelmektedir.

Clementoni olarak S.T.E.M ve Kodlama üzerine geliştirdiğimiz tüm ürünlerimiz buluşsal yöntemler adı verilen ve problem çözerken deneyim tabanlı yöntemler kullanılmasına yönlendiren teknik ve büyük bir problemin çözümü için benzer daha küçük problemlerin çözülmesini temel alan özyineleme metotlarını kullanarak çocuğa çözüm üretmeyi güdümleyen ürünlerden oluşmaktadır.

Bağımsız Bir Millet…

En başta söylediğimiz gibi bilim ve teknolojinin daha önce hiç olmadığı kadar şekillendirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Tüm bu teknolojinin temelinde bilgisayar bilimleri yatıyor. Çocuklara daha oyun çağında kodlama eğitiminin temellerini vermek, içinde yaşadığımız dünyanın nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olan, yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretmeyen nesiller yetişmesini sağlayacağına inanıyoruz. Eğitim uzmanları ortak görüşü, kodlama eğitiminin çocuklara yeni bir düşünme şekli ve problem çözme kabiliyeti kazandırdığıdır. Gelecekte, yapay zeka ile gerçek zekayı ayırt edebilen, riskleri önceden tahmin edip önlem alabilen, büyük görevleri küçük parçalara bölüp verimli çalışabilen, karmaşık problemleri araştırıp çözebilen üretken nesiller yetiştirmek için kodlama artık tüm dünyada eğitim müfredatlarına adım atıyor.

Bugün geleceğe bakmaya çalıştığımızda görüyoruz ki teknolojiyi tüketen toplumların gelecekte söz sahibi olma şansı yok denecek kadar az. Bilim ve teknolojiyle yönetilen bir dünyada, teknolojinin nasıl işlediği hakkında temel bilgilere sahip olmak bile gelecek için çok önemli!

Gelecekte bağımsız, üreten ve söz sahibi bir ülke olarak bu topraklarda tek ve aynı bayrak altında  yaşamak için öncelikle teknolojiyi üretenler arasına girmek için var gücümüzle çalışmak zorundayız! Bunun da ilk adımı erken yaşta algoritmik  kodlama ve bilgisayar bilimleri eğitiminden geçmektedir! Son olarak eklemek istediğim çok önemli bir şey daha olacak! Çocuklar gelecektir! Biz çocuklarımızı büyütürken aslında onları gelecek için kodluyor ve onlar için geleceği bugünden inşa ediyoruz. Bu süreçte de herşeyden önemli olan onları sevgi dolu, mutlu, sağlıklı, samimi ve duyarlı bireyler olarak yetiştirebilmektir. Bu sebeple spor, sanat ve bilim çocuklarımızın olmazsa olmazlarıdır. Yarınlar için kullanacakları ve üretecekleri teknolojiler ancak bunlar ile birlikte anlam ve değer kazanacaktır.

#Clementoni, #S.T.E.M #CyberRobot