Anasayfa » HABERLER » Bebek Araç Gereçleri İhtisas OSB Kuruluyor
Bebek

Bebek Araç Gereçleri İhtisas OSB Kuruluyor

Derneğimizin talebi üzerine Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKÇİ ile bir nezaket toplantısı yaptık. 20 Temmuz
2017 Perşembe günü saat 13:00’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda büyüyen sektörümüzde MİLLİ üretim ve kalkınmamıza sağladığımız katkıları aktardık. Ön gördüğümüz hedefleri ve sağlayabileceğimiz istihdam üzerinden bir takım önerileri görüşerek fikir alış verişi yaptık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızdan sektörümüze gerekli desteklerin devamlılığı için birlikte çalışma kararlılığımızı ifade ettik. Temel hedeflerimizden olan TSE’nin kabul etmiş olduğu EN standartlarına uygun Bebek Araç ve Gereçlerinin üretilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik.
Ülkemizde halen bir test laboratuvarının sektör ürünleri kapsamında kurulmamış olmasının dile getirerek, Bakanlığımızın yapmış olduğu denetimlerde dahi ürünleri yurt dışında test ettirilmesinin MİLLİ üretim anlayışımıza
uygun olmadığını dile TSE ile bu noktada Sayın Bakanımızın da desteği ile bir çalışma başlattık. Mevcut üretimimizin %99’luk bölümü iç piyasa tüketimine hitap etmekte. İhracatın ithalatı karşılama oranı %1 dolayında olan sektörümüzü üretimimizin %50 ihracat oranına taşımak istediğimizi dile getirerek, bu hedefe ulaşmak için öncelikle tesislerimizi Avrupa Standartlarına uygun hale getirilmesi noktasında hem fikir olduk. Bu konuda
Sayın Bakanımız desteği ile Bebek Araç Gereçleri İhtisas OSB kurulması için gerekli alt yapının oluşturulması
için çalışmaların başlatılmasını kararlaştırdık. Ülkemizde 2023 hedeflerine ulaşmak için MİLLİ üretim
ve kalkınmamıza en üst düzeyde katkı sağlamak için sektör temsilcilerimiz olarak var gücümüzle çalışarak
cari açık ve işsizlik noktasında ülkemize her zamankindendaha fazla pozitif katkı sağlayacağımıza söz verdik.
Bu vesileyle tekrar Gümrük ve Ticaret Bakanımız SayınBülent TÜFENKÇİ’ye teşekkür eder, ülkemiz için yapmış olduğu tüm çalışmalarda Hz. Allah’dan yar ve yardımcısı olmasını dileriz.

# BülentTÜFENKÇİ #BebekAraçGereçleri #TSE