Anasayfa » SEKTÖR » 250 bin öğrenci Eğitim Öğretim Teşvikinden faydalanacak

250 bin öğrenci Eğitim Öğretim Teşvikinden faydalanacak

Millbakan_avciî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, özel okullar için verilecek eğitim öğretim teşvikinden 250 bin öğrencinin yararlanacağını söyledi.

Uygulanacak eğitim öğretim teşviki- nin çok daha önceleri öngörüldüğünü ancak çeşitli nedenlerle uygulana- madığını anlatan Bakan Avcı, öteden beri maddi şartları müsait olmayan başarılı öğrencilerin, özel okulların boş kalan kontenjanlarında eğitim görmelerini istediklerini belirtti. Uygulamayı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Bakan Avcı, şunları kaydetti: “Özel okullar genellikle kontenjanla- rını dolduramıyor ve bundan şikâ- yet ediyorlardı. Hükümetimiz, özel okulların atıl kapasitelerini değerlen- dirmek amacıyla boş kalan kapasi- teyi, maddi şartları müsait olmayan çalışkan öğrencilere burs vererek doldurmayı, bir şekilde özel okullara yerleştirmeye imkân tanınarak devlet okullarındaki aşırı kalabalıklaşma- nın önüne geçmeyi hedefleyen bir girişimde bulunmuştu. Şimdi yapılan bunun daha gelişmiş bir versiyonu- dur. Kendi imkânlarıyla özel okul- larda okuma imkânı bulamayan dar gelirli, çalışkan öğrencilerimizi özel okulların ilk, orta ve lise bölümlerine göndereceğiz. Bu yıl 250 bin öğrenci bu imkândan faydalanacak.” Bakan Avcı, öğrenci seçiminde belli kriterlerin olacağına işaret ederek, “Başarı kriterleri var, ailenin maddi durumu göz önüne alınacak, o ildeki okulların kapasiteleri değerlendiri- lecek; puanlama yapıldıktan sonra hangi ilde, hangi okullara, hangi öğ- rencilerin gönderileceği belirlenecek ve buna göre yerleştirme yapılacak” diye konuştu. Uşak Belediyesi tarafından hayata gerçekleştirilecek “Kent Park Proje- si” ile ilgili de konuşan Bakan Avcı, bu sayede kent merkezinde çok sayıda okulun, oluşturulacak bir kampüs- te toplanacağını; şehir merkezinde geniş bir meydan projesinin hayata geçirileceğini belirtti.